Vodopád, jehož název vychází z Pančavského potoka, se nachází na červeně značené Bucharově cestě mezi Mohylou Hanče a Vrbaty a Labskou Boudou. Jedná se o nejvyšší vodopád na našem území s výškou 148 metrů, který je členěn na několik na sebe navazujících stupňů. Největšího průtoku dosahuje při jarním tání a nejlepší pohled na vodopád je z modré turistické značky, která vede Labským dolem.